close
متخصص ارتودنسی
نمازی که پذیرفته نمی شود

نمازی که پذیرفته نمی شود

نمازی که پذیرفته نمی شودایران مطلب : نقش و اهمیت نماز در دین نشان دهنده عظمت و استحکام این حبل متین و ریسمان استوار میان زمین و آسمان است. ریسمان دیگر اعمال ارزشی برای صعود انسان به افق بلند سعادت کافی نیست; ولی نردبان نماز، افزون بر آن که به تنهایی وسیله عروج است، می تواند ثقل و…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط