close
متخصص ارتودنسی
اثرات دروغ و نشانه‌های شخص دروغگو

اثرات دروغ و نشانه‌های شخص دروغگو

اثرات دروغ و نشانه‌های شخص دروغگوایران مطلب :دروغگویى به هر شكل كه باشد بى‌صداقتى را همراه خود دارد و اثر وضعى را هم داراست، از این نظر علماى اخلاق سفارش مى‌كنند كه حتّى گناهانى را كه در مواقع ناچارى جایز دانسته شده است، حتّى الامكان مرتكب نشویم.بعضی‌جاها اشخاصی توجیه می‌کنند که دروغ مصلحتی گفتم، درست هست که دروغ مصلحتی داریم، اما اثر وضعیش را می‌گذارد، یعنى علاوه بر اینكه اثر تكلیفى اش، جهنم و تجسّم عمل است، یك اثر وضعى نیز در این دنیا دارد. و لذا اگر واقعا دروغ مصلحتی هم باشد و عقاب نداشته باشد،…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط