close
متخصص ارتودنسی
نظر مراجع درباره دعانویس ها

نظر مراجع درباره دعانویس ها

نظر مراجع درباره دعانویس هاایران مطلب : آیا به راستی سرکتاب باز کردن و فال گرفتن، راهکاری برای گریز از مشکلات است؟! کسانی که به این کار مشغولند و افرادی که به آن ها مراجعه می کنند، از نظر شرعی کار درستی انجام می دهند؟ فتوای چند نفر از مراجع تقلید در این باره را می خوانید تا اگر…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط