close
متخصص ارتودنسی
موانع وسوسه های شیطانی

موانع وسوسه های شیطانی

موانع وسوسه های شیطانیایران مطلب :توجه به این واقعیت كه همه از او هستیم این درس را به ما مى‏دهد كه از زوال نعمت ها هرگز ناراحت نشویم، چرا كه همه این مواهب بلكه خود ما تعلق به او داریم، یك روز مى‏بخشد و روز دیگر مصلحت مى‏بیند و از ما باز مى‏گیرد و هر دو صلاح ما است.و توجه به این واقعیت…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط