close
متخصص ارتودنسی
توسل به ارواح انبیاء

توسل به ارواح انبیاء

توسل به ارواح انبیاءایران مطلب : آنچه وهابیان از آن به عنوان شرک در فاعلیت نام می برند، ریشه در خللی اعتقادی نسبت به توحید ذاتی دارد و این مساله مجموعه اعتقادات آنان را نسبت به مساله توحید زیر سئوال می برد. قبل از این نیز در گفتارهای پیشین عرض شد که یکی از اقسام توسل، توسل به انبیاء…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط