close
متخصص ارتودنسی
فواید و برکات دعای فرج

فواید و برکات دعای فرج

فواید و برکات دعای فرج ایران مطلب : نیایش یا دُعا شکلی از رفتار دینی است که هدف از آن، جستن ارتباط با موجودیتی است که فرد نیایشگر او را به عنوان آفریدگار خود یا موجودی روحانی در نظر می‌گیرد. فرد نیایشگر در دعاهای خود معمولاً خواسته‌ای را از مخاطب نیایش خود طلب می‌کند. دعا (نیایش)…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط