close
متخصص ارتودنسی
اختیار روزی به دست ما نیست

اختیار روزی به دست ما نیست

اختیار روزی به دست ما نیستایران مطلب : و این خداوند متعال است که تشخیص می دهد به چه کسی روزی زیاد و پر برکت عنایت کند و دیگری را کم روزی قرار دهد اما باور این مسئله برایمان کمی سخت است و شاهد آن حرص و ولع های فراوانمان در کسب مال و نگرانی هایی است که از فقر و از دست دادن ثروت داریم.…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط