close
متخصص ارتودنسی
چه افطاری عبادت است؟

چه افطاری عبادت است؟

چه افطاری عبادت است؟ایران مطلب : افطاری عبادت است به شرطی که قصد قربت باشد، چون اگر یک کاری قصد قربت نباشد عبادت نیست. تمام کارها اگر برای خدا باشد عبادت است و اگر غیر از این باشد حتی نماز شب اگر برای خدا نباشد عبادت نیست.افطاری هم همین طور است گاهی ممکن است افطاری باشد عبادت نباشد،…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط