close
متخصص ارتودنسی
شب قدر و تعیین سرنوشت

شب قدر و تعیین سرنوشت

قلب ماه رمضانشب های قدر فرصتی است برای بازگشتن به سوی حضرت حق و توبه کردن از گناهان و پیمودن راه درست. شب قدر، فرصتی است برای پاک کردن ظاهر و باطن از هر آلودگی. شب قدر شب زاری و سبک شدن روح از بار گناهان ورهایی از دوزخ است. فرصتی دوباره برای اظهار شرمساری و پشیمانی از گذشته ها است.…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط