close
متخصص ارتودنسی
اهمیت احیاء در شب قدر

اهمیت احیاء در شب قدر

اهمیت احیاء در شب قدرایران مطلب : شما به ضیافت خدا دعوت شده اید؛ وقتی شما به ضیافتی دعوت می شوید خود را برای حضور در آنجا مهیا می کنید. برای حضور در ضیافت خدا، اول باید خود را پاکیزه کنیم. سپس باید بار خود را سبک کنیم تا برای مهمانی خدا آماده شویم. پاکیزگی با گناه نکردن حاصل می شود…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط