close
متخصص ارتودنسی
در شب قدر از خدا چه بخواهیم؟

در شب قدر از خدا چه بخواهیم؟

در شب قدر از خدا چه بخواهیم؟ایران مطلب : شما به ضیافت خدا دعوت شده اید؛ وقتی شما به ضیافتی دعوت می شوید خود را برای حضور در آنجا مهیا می کنید. برای حضور در ضیافت خدا، اول باید خود را پاکیزه کنیم. سپس باید بار خود را سبک کنیم تا برای مهمانی خدا آماده شویم. پاکیزگی با گناه نکردن حاصل…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط