close
متخصص ارتودنسی
اسباب النزول چیست؟

اسباب النزول چیست؟

اسباب النزول چیست؟ایران مطلب : گاهی ممکن است تعدّد اسباب نزول اقتضای تعدد نزول را نماید، اگر چه آیه یا آیات نازل شده واحد باشد. مثلا برخی گفته اند سوره ی حمد در دو نوبت نازل شد، یک بار در مکه و بار دیگر در مدینه.اکثر آیات قرآن بدون آن که به حادثه خاصی مربوط باشند نازل شده اند؛ یعنی…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط