close
متخصص ارتودنسی
بزرگترین حسرت در روز قیامت

بزرگترین حسرت در روز قیامت

بزرگترین حسرت در روز قیامتایران مطلب : یکی از اموری که در روز قیامت برای بسیاری از مردم اتفاق می افتد حسرت خوردن است؛ یکی حسرت ساعات عمرش را می خورد، یکی حسرت ایمان نیاوردن به وعده های الهی، یکی حسرت عباداتی که می توانست انجام بدهد و نداده و... اما بزرگترین این حسرت ها چیست؟مال و ثروت چیزی است که خیلی ها مقابلش نقطه ضعف دارند ، آنقدر زیاد که حاضرند برای رسیدن به آن هر کاری بکنند ، از حرام خوری گرفته تا قتل و غارت .خود ما هم ممکن است خیلی حسرت بخوریم که چرا فلان قدر ثروت نداریم ، اگر در معامله ای…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط